Lokalizacja i Okolice

Gmina Kruklanki leży w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie giżyckim. Położenie gminy na pograniczu trzech atrakcyjnych krain geograficznych, tj. Krainy Wielkich Jezior, Mazur Garbatych i Pojezierza Ełckiego, świadczy o jej wielkich walorach przyrodniczo-krajobrazowych.

Lokalizacja i okolice

Prawdziwe bogactwo gminy stanowią lasy i jeziora zajmujące ponad 60% powierzchni. Niewątpliwą atrakcją jest Puszcza Borecka o powierzchni 170km2. Znajdują się tam dzikie i pierwotne fragmenty lasu cenne pod względem przyrodniczym. Oprócz pospolitych zwierząt występują tutaj również ich rzadkie okazy, takie jak: żubry, rysie i wilki. Żyją tu też mało spotykane gatunki ptaków: orzeł bielik, rybołów, bocian czarny. Ze względu na cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe pwostał projekt utworzenia Parku Krajobrazowego "Puszcza Borecka".

Bardzo niskie stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód i gleby było powodem zlokalizowania na skraju Puszczy Boreckiej stacji kompleksowego monitoringu środowiska.

Na terenie gminy usytuowanych jest kilkanaście jezior, z których największe to Gołdapowo, Sołtmany, Kruklin i Żywiki.

Kruklanki

Wieś typowo letniskowa, położona nad jeziorem Gołdopiwo, licząca ponad 1200 mieszkańców. Jest typowym centrum administracyjnym i handlowym Gminy. Została założona w 1545 roku przez Jana Bębelnika. W 1574 roku wybudowano kościół, który w mało zmienionej formie przetrwał do dziś. Jednonawowy kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny wybudowano w stylu gotycko-barokowym. Na wysokiej 25-metrowej wieży są dwa dzwony z XVIII wieku.

Warto również obejrzeć zespół dworca kolejowego z 1905 roku, cmentarz ewangelicki, przykościelny, obecnie parafialny rzymskokatolicki z XV w., pozostałości cmenatarza ewangelickiego rodzinnego na przesmyku pomiędzy jeziorami Gołdopiwo i Bróżowka.

 

 

Mazury to nie tylko lasy i jeziora. To także region o burzliwej historii z mnóstwem średniowiecznych zabytków. Do dziś zachowało się w całości lub we fragmentach ponad 30 zamków oraz innych obiektów. Będąc na Mazurach warto zobaczyć:

- Wolfschanze – kwatera Hitlera w Gierłoży

- Twierdza Boyen w Giżycku

- pola grunwaldzkie

- kwatera Himmlera w Pozezdrzu

- klasztor Starowierców w Wojnowie

- zamek krzyżacki w Giżycku, Węgorzewie

- wzgórze katedralne we Fromborku

- Kwaterę Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH) “Mauerwald” w Mamerkach

- Bunkier typu B w Martianach

- piramida w Rapie

- sanktuarium w Świętej Lipce

- cerkiew prawosławna

- zamek w Rynie

Dodatkowo, spędzając czas na mazurach warto również odwiedzić  muzea, w których można zwiedzić wystawy i ekspozycje dotyczące różnych dziedzin:

- Muzeum Ziemi Mazurskiej w Owczarni

- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

- Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie

- Muzeum Etnograficzne “Chata Mazurska” w Sądrach

W regionie mazurskim występują liczne lasy, tysiące jezior i rzek, mały stopień uprzemysłowienia i zaludnienia, bogactwo przyrody (fauny i flory) co powoduje, że wciąż można spotkać dziewicze miejsca nietknięte przez ludzką działalność. Wyróżnić tu można:

- Biebrzański Park Narodowy

- Białowieski Park Narodowy

- kanał mazurski Mamry – Bałtyk

- Szlaki Turystyczne Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w okolicach Gołdapi

 

Dodatkowe atrakcje regionu to:

- Park Miniatur Warmii i Mazur w Gierłoży

- wioska żeglarska w Mikołajkach

- prom na linie w Wierzbie

- żaglowiec F. Chopin w Mikołajkach

- Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie

- Park Wodny Tropikana w Mikołajkach

- kraina historycznego plemienia Galindów w Iznocie

- loty widokowe balonem

- Ełcka Kolej Wąskotorowa

- Western City Mrongoville w Mrągowie

- Piknik country w Mrągowie

- Mazurska Noc Kabaretowa w Mrągowie

- Regionalny Festiwal Pograniczna Kartaczewo w Gołdapi